El temps per llegir sempre és un temps robat.
(Com el temps per escriure o com el temps per estimar).
Daniel Pennac. Com una novel·la

De la literatura a les cuines

Premi Angeleta Ferrer


Premi Angeleta Ferrer i Sensat 2011

Presentació del projecte La mediterrània: cuina i cultura

Un projecte de recerca transversal i competencial per a 4t d’ESOI Premi a la Recerca i la Innovació Educatives Angeleta Ferrer i Sensat 2011

Ens satisfà molt poder participar avui en aquest acte. Volem agrair de tot cor la vostra presència, i molt especialment a l’Ajuntament de Reus, perquè no només ens va atorgar aquest premi, aviat farà un any i mig, sinó també per l’extraordinària i generosa col·laboració que ens ha ofert sempre, des d’aquell moment. Durant aquest procés de desenvolupament del projecte que llavors vam presentar, no ens n’ha mancat el suport, fins i tot en moments en què necessitàvem tenir una resposta ràpida a algunes petites dificultats amb què ens hem anat trobant. Volem fer també palès l’agraïment vers els nostres companys dels respectius instituts on treballem (Gabriel Ferrater i Soler, de Reus, La Mar de la Frau, de Cambrils, Joan Puig i Ferreter, de La Selva del Camp, i Jaume I, de Salou), que sempre han respectat la nostra feina i han compartit sovint la il·lusió amb què treballem, tot i els temps difícils que estem patint.  En aquest sentit, ens afalaga poder dir que aquest grup de treball que formem es va fent més gran ja que aquest curs s’hi ha incorporat dues professores d’un altre institut de Reus, el Josep Tapiró, les quals s’han sumat als nostres interessos i volen compartir amb nosaltres les seves idees de treball a l’aula. Potser una bona manera -i eficaç- de lluitar contra el desencís general i les retallades tan desafortunades fóra esperonar això que nosaltres intentem: sumar idees i rendibilitzar, d’aquesta manera, esforços. Els nostres alumnes són sempre, cal no oblidar-ho mai, el motor que ens mou a tirar endavant i buscar noves formes per fer-los arribar, sobretot, la curiositat per aprendre i l’interès pel món que els –i ens- envolta. Finalment, no volem deixar d’agrair la desinteressada i afable col·laboració dels artistes –pintors i fotògrafs- que tan amablement ens han cedit el dret a reproduir les seves obres. Els hem convidat a aquest acte i alguns són avui aquí amb nosaltres.
Ens han demanat que presentem el nostre treball i ho farem. Abans, però, creiem que és important entendre què ens ha animat a dur-lo a terme, i també quina és la filosofia del nostre treball. 

Partim del criteri que les competències bàsiques defineixen el desenvolupament curricular de l’alumnat i que, per assolir una competència, cal desenvolupar les capacitats i habilitats pròpies, tot dirigint-les a una aplicació pràctica que consolidi plenament l’aprenentatge. És per això que cal treballar amb els nostres alumnes amb activitats i seqüències didàctiques que tinguin sempre moments d’aplicació, de contextualització, en situacions concretes, de tot allò après. D’aquesta manera, veuran la utilitat del que han desenvolupant al llarg del període d’aprenentatge i, de retruc, tindran molt més interès a seguir treballant-hi.


El treball a l’aula ha de tenir, per força, un caire interdisciplinari i transversal. La societat ens ho demana. Les múltiples formes de l’art –pintura, escultura, arquitectura, música, fotografia, cinema... – van lligades a la nostra història. Les tradicions, les festes, els aliments que mengem, apareixen molt sovint reflectits en totes aquestes manifestacions artístiques. Educar la nostra mirada i l’oïda, tot observant amb atenció un quadre o, senzillament, l’entorn, escoltant cançons que expliquen les nostres tradicions, ens obre la ment vers un món intercultural en què tothom sent la necessitat d’expressar-se i ser comprès. La comunicació entre les persones es produeix molt freqüentment fent servir els codis artístics, que permeten anar més enllà de les aparences per poder plasmar emocions. I no podem oblidar que l’adolescència, a més, és un moment de la vida en què cal manifestar les emocions per tal d’assolir un creixement personal ple i equilibrat.
Per això, la idea temàtica de la qual hem partit ha estat l’evidència que, de vegades, malgrat tenir –amb la gent amb qui convivim moltes hores del dia a dia- cultures molt properes, sobretot pel que fa a hàbits i costums, hi ha força tradicions que ens són prou desconegudes. Alguns dels elements que compartim la majoria d’aquestes cultures són costums i tradicions relacionats amb el menjar: àpats, festes, rituals culinaris, ingredients i productes utilitzats, si bé amb les respectives diferències i peculiaritats. La cuina, doncs, forma part de la cultura: és cultura. Tanmateix, moltes altres manifestacions culturals -la literatura, les arts visuals, el cinema, la música, la dansa– fortament arrelades al territori i, per tant, sovint vinculades a les tradicions gastronòmiques, als rituals ètnics, comparteixen molts elements que, sens dubte, ens fan apropar-nos els uns als altres, més que no pas distanciar-nos. És ben cert que el món mediterrani presenta importants diferències religioses, però no és menys cert  que té històries, tradicions i cuines molt properes, atès que compartim una història vinculada a un territori, envoltat per un mar comú, i on produïm els mateixos productes i, per tant, sovint mengem plats molt semblants i celebrem festes en dates properes, sempre vinculades a determinats aliments i productes i als cicles naturals de la vida. La terra, doncs, ens apropa.
Aquesta idea es vincula amb una altra de primordial: les competències bàsiques no són patrimoni només d’una o diverses àrees sinó que són part fonamental de tot el currículum, de forma transversal, i per aqueta raó cal que estiguin presents en totes les matèries. Tanmateix, el procés d’aprenentatge vigent a Catalunya ofereix alguns espais en què el treball es fa de forma encara més transversal i no es distingeix entre àrees: els crèdits de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO i el projecte de recerca de 4t d’ESO, o el treball de recerca de batxillerat.

Descripció del projecte

La nostra proposta se centra de manera especial en el projecte de recerca de 4t d’ESO, perquè tenim la convicció que un bon enfocament del material que es proporcioni a l’alumnat en el decurs de l’elaboració d’aquest projecte obrirà un munt de camins envers l’assimilació del seu entorn social i cultural. Tot i això, les fitxes que hem desenvolupat es podrien fer servir com a esperó d’un treball de recerca de batxillerat, o com a seqüència didàctica en moltes de les àrees del currículum, tant a l’ESO com al batxillerat –focalitzant en aquests casos les activitats més adients.

Concretament, consta de fitxes de treball, susceptibles de ser aplegades en un quadern o carpeta –per al professorat i/o l’alumnat–, amb propostes pedagògiques molt concretes d’activitats centrades en la cuina, la literatura i altres manifestacions culturals  –història, música, arts visuals…- dels pobles de la Mediterrània.
Són fitxes temàtiques, relacionades sempre amb un tema específic que pugui tenir una aplicació pràctica dins l’espai físic més proper i accessible a l’alumnat: la ciutat i els pobles de la comarca, de manera que puguin comprovar immediatament la utilitat de la feina que estan duent a terme.
Cada fitxa va documentada amb imatges –pintures, fotografies, pel·lícules-, peces musicals i textos diversos –sobretot literaris però també assagístics i històrics-, relacionats amb tradicions culturals i gastronòmiques o amb productes alimentaris.
Per a nodrir tot aquest corpus documental, es facilita la consulta i l’ús dels textos, músiques i imatges, i qualsevol altre tipus de material, mitjançant una xarxa de blocs interculturals i pedagògics que elaborem des de fa tres cursos acadèmics –enguany és el quart. Així, una de les fonts de referència és el següent enllaç, que aporta una gran quantitat d’informació i material variat:
http://delaliteraturaalescuines.blogspot.com/
En cada fitxa es proposen activitats diverses, i s’incentiva l’ús de diferents metodologies i tecnologies –TIC, TAC-, enfocades a assolir els objectius que es proposen a les fitxes i centrades a incidir en les relacions existents entre les cultures, així com el coneixement més aprofundit de cadascuna.
Mercats
A les fitxes hi ha sempre activitats de camp, que impliquen fer visites als llocs més convenients segons el cas –mercats, museus, botigues, restaurants i altres establiments vinculats amb la gastronomia-, realitzar enquestes, organitzar rutes literàries i obtenir documentació gràfica (fotografies, vídeos,
fullets de propaganda o informatius...) dels indrets i les accions, per tal d’apropar-se més a la realitat sociocultural.
Ruta literària del mercat de Reus
Per acabar, totes les fitxes proposen una activitat final, i comuna a tots els alumnes, d’exposició oral del treball efectuat, amb el suport dels programes de presentació amb diapositives o altres procediments similars. A més a més, aquesta darrera activitat funciona a la vegada com a activitat d’avaluació final. És important, doncs, que tots els alumnes puguin veure el que han fet la resta de companys, per tal d’aprendre els uns dels altres, fomentant així el treball cooperatiu.
Ara, us convidem a visitar la pàgina web de l’ajuntament, on hi ha publicat el treball, així com la xarxa de blocs que el complementa, us animem a fer-ne ús i a transmetre’ns els suggeriments que considereu oportuns.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...