El temps per llegir sempre és un temps robat.
(Com el temps per escriure o com el temps per estimar).
Daniel Pennac. Com una novel·la

De la literatura a les cuines

Estiu 2011

PROGRAMA CURS ESCOLA D’ESTIU             
CURS 2010-2011

Literatura activa:propostes per treballar la literatura a l’aula
Beatriz Comella, Fina Masdéu i Anabel Sáiz.


Sessió 1: Divendres dia 8: Presentació i generalitats.
9.00: Presentació general del curs: comú a tots els cursos.
10.00: Descans i cafè.
10.30: Presentació de Literatura activa:

10.30: Presentació, programa i materials: Anabel Sáiz, Fina Masdéu i Beatriz Comella
11.30: El currículum de llengua i literatura (ESO i batxillerat). Les competències i l’ensenyament de la literatura. Per una literatura activa.: Beatriz Comella 
13.15: Presentació del bloc del curs. Fina Masdéu, Beatriz Comella i Anabel Sáiz. 
           
Sessió 2: Dilluns 11: La literatura i les TIC (i les TAC) Fina Masdéu i Beatriz Comella.
9.00: Ús de les TIC i les TAC a l’aula de literatura.  Beatriz Comella
10.00: Els blocs: Presentació d’experiències: Beatriz Comella i Fina Masdéu.
            11.00: Pausa i cafè.
            11.30: Taller de creació d’un bloc.
            12.30: Preparació de la ruta literària: Fina Masdéu.
           
Sessió 3: Dimarts 12: Rutes literàries. Fina Masdéu i Anabel Sáiz.
9.00: Ruta Literària pel Baix Camp: Sortida de Salou.
            13.30: Tornada a Salou.

Sessió 4: Dimecres 13: Literatura, art i audiovisual. Beatriz Comella
9.00: Cinema i literatura: possibilitats pedagògiques. Del cinema a la narració literària. Cinema documental, història i literatura.
11.00: Pausa i cafè.
            11.30: Literatura i arts: presentació d’experiències.
            12.30: Taller de literatura i arts. Propostes pedagògiques.
           
Sessió 5: D ijous 14: La literatura juvenil. Anabel Sáiz.
9.00: Introducció general a la LJ.
            9:30: Autors, gèneres  i temes de la LJ.
10-11 : La Literatura Juvenil en el desenvolupament de l`hàbit lector. Models de joves proposats. LJ i valors. Alguns títols de literatura juvenil (textos, característiques...) i propostes didàctiques amb literatura juvenil.
            11.00: Pausa i cafè.
11 :30-12: Els clàssics adaptats. La poesia pels joves.
12:30-13: Enriquim tasques partint de la LJ.
            13:30:  Organismes relacionats amb la LJ, revistes especialitzades, webs, blogs...

Sessió 6: Divendres 15: Literatura, cuina i Mediterrània. Recerca i literatura.  Fina Masdéu, Beatriz Comella, Anabel Sáiz .
9.00: Presentació del projecte De la literatura a les cuines de la Mediterrània. Beatriz Comella i Anabel Sáiz.
10.00: Algunes aplicacions pràctiques del projecte: Beatriz Comella i Anabel Sáiz.
11.00: Pausa i cafè.
11.30: Projecte de recerca de 4t : Fina Masdéu.
13.00: Avaluació del curs.Currículum, competències i literatura
View more presentations from Beatriz Comella

DIVENDRES DIA 15:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...