El temps per llegir sempre és un temps robat.
(Com el temps per escriure o com el temps per estimar).
Daniel Pennac. Com una novel·la

De la literatura a les cuines

Estiu 2010


Viure la literatura: propostes didàctiques per a una literatura activa

La literatura dins el nou currículum: la competència artística i cultural. La literatura i les TIC/TAC. Literatura i cinema: propostes d’aplicació a l’aula. Rutes literàries: fem una ruta pel Baix Camp. Literatura juvenil: de la literatura als temes transversals. Literatura i cuines: les cultures de la Mediterrània.

Professorat: Beatriz Comella, Anabel Sáiz, Fina Masdéu i Isabel Castro

Dijous 1: Presentació i generalitats


9.00: Presentació general del curs i conferència inaugural: comú a tots els cursos.

11.00: Descans i cafè.

11.30: Presentació de Viure la literatura:

11.30: Presentació, programa i materials: Anabel Sáiz, Isabel Castro, Fina Masdéu i Beatriz Comella

12.30: El currículum de llengua i literatura (ESO i batxillerat). Les competències i l’ensenyament de la literatura. Per una literatura activa.: Beatriz Comella


Divendres 2: La literatura i les TIC ( i les TAC) Isabel Castro i Beatriz Comella.


9.00: Recursos digitals a l’aula. Isabel Castro.

10.00: Les prestatgeries digitals.Isabel Castro.

11.00: Pausa i cafè.

11.30: Els blocs: presentació d’experiències. Beatriz Comella i Isabel Castro.

12.30: Taller de creació d’un bloc.


Dilluns 5: Rutes literàries. Fina Masdéu i Isabel Castro9.00: Les rutes literàries: una proposta activa de conèixer la literatura.

10.00: Ruta Literària pel Baix Camp: Sortida de Salou.

13.30: Tornada a Salou.

Dimarts 6: Literatura, art i audiovisual. Beatriz Comella

9.00: Cinema i literatura: possibilitats pedagògiques.

10.00: Presentació d’experiències al voltant del cinema i la literatura.

11.00: Pausa i cafè.

11.30: Literatura i arts: presentació d’experiències.

12.30: Taller de literatura i arts. Propostes pedagògiques.


D imecres 7: La literatura juvenil. Anabel Sáiz.

9.00: Introducció general a la LJ.

10: Autors, gèneres i temes de la LJ.

11.00: Pausa i cafè.

11.30: La Literatura Juvenil en el desenvolupament de l`hàbit lector. Models de joves proposats. LJ i valors.

12:30 Alguns títols de literatura juvenil (textos, característiques...) i propostes didàctiques amb literatura juvenil.

13:30 Organismes relacionats amb la LJ, revistes especialitzades, webs, blogs...


Dijous 8: Literatura, cuina i Mediterrània. Isabel Castro, Fina Masdéu, Anabel Sáiz i Beatriz Comella

9.00: Presentació del projecte De la literatura a les cuines de la Mediterrània. Isabel Castro, Fina Masdéu, Anabel Sáiz i Beatriz Comella.

10.00: Experiències pedagògiques amb el bloc: literatura de batxillerat i literatura a la ESO: Bea triz Comella i Isabel Castro.

11.00: Pausa i cafè.

11.30: projecte de recerca de 4t : Fina Masdéu i Beatriz Comella.

12.30: Propostes de treball sobre cuina, literatura i arts. Conclusions: Beatriz Comella, Anabel Sáiz, Fina Masdéu i Isabel Castro.

13.15: Avaluació del curs.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...